Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie

Stanin 149, 21-422 Stanin

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.)

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.

„Budowa Biblioteki Głównej w miejscowości Kosuty”

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 2054

Utworzono dnia: 19.09.2014

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

06.10.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.09.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Informacja z sesji otwarcia ofert

27.09.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wyjaśnienia do SIWZ

27.09.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

15.09.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

15.09.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ogłoszenie o zamówieniu

15.09.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

15.09.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Przedmiary robót

15.09.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Inst.elektryczne

15.09.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Specyfikacje

15.09.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zagospodarowanie

15.09.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Inst.sanitarne

15.09.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Konstrukcja

15.09.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Architektura

15.09.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załączniki nr 1-6 do SIWZ

15.09.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

15.09.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

15.09.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

15.09.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

12.09.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

26.11.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi